Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje ogólne > Modernizacja przepisów o pomocy publicznej

Modernizacja przepisów o pomocy publicznej

Informacje o nowych inicjatywach legislacyjnych Komisji Europejskiej w zakresie pomocy publicznej dostępne są na stronach Komisji Europejskiej.
 

Trwające konsultacje:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html

Podmioty zainteresowane wyrażeniem opinii w zakresie prowadzonych konsultacji mogą przesyłać odpowiedzi na kwestionariusze Komisji lub swoje stanowisko w odniesieniu do projektów aktów bezpośrednio Komisji Europejskiej.

Możliwe jest również przekazanie stanowiska do Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK na adres [SCODE]ZG1wQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE] (w tytule maila należy wskazać projekt, którego dotyczą uwagi). Przesłane informacje posłużą do opracowania stanowiska Rządu RP, które zostanie następnie przesłane Komisji Europejskiej.
 

Zakończone konsultacje:

https://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html

Na tej stronie Komisja Europejska zamieszcza wszystkie informacje na temat przeprowadzonych konsultacji publicznych poszczególnych projektów.

Na stronie każdego projektu Komisja zamieszcza wszelkie przekazane jej stanowiska – zarówno władz polskich, jak i innych państw członkowskich, a także wszystkich innych zainteresowanych podmiotów.

 


Archiwalne informacje na temat modernizacji przepisów o pomocy publicznej

Kontekst i informacje ogólne

W dniu 8 maja 2012 r. Komisja Europejska opublikowała dokument pn.   Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego i Komitetu Regionów: Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa przedstawiający strategię Komisji w zakresie kompleksowej reformy kontroli pomocy państwa. W celu zrealizowania celów reformy, Komisja zaplanowała następujące działania:

  1. doprecyzowanie i wyjaśnienie pojęcia pomocy państwa - nowy komunikat (tzw. notion of the aid communication);
  2. rewizja rozporządzenia o pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis);
  3. wprowadzenie zmian w rozporządzeniu upoważniającym (Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa) – w celu rozszerzenia zakresu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;
  4. rewizja i rozszerzenie zakresu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER) (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu),
  5. ustalenie i zdefiniowanie wspólnych zasad (tzw. common principles) stosowanych przy ocenie zgodności wszystkich środków pomocy z rynkiem wewnętrznym;
  6. rewizja większości funkcjonujących obecnie wytycznych Komisji dotyczących różnych rodzajów pomocy publicznej mająca na celu ich konsolidację i uspójnienie
  7. unowocześnienie rozporządzenia proceduralnego (Rozporządzenie Rady (WE) NR 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE).

Harmonogram reformy

Poniżej szczegółowe informacje na temat etapu, na jakim znajdują się prace nad konkretnymi aktami prawnymi  wraz z linkami (w zależności od zaawansowania prac) do poszczególnych kwestionariuszy, odpowiedzi Polski na kwestionariusze Komisji, projektów aktów prawnych, oficjalnych stanowisk Polski oraz aktów, które zostały już przyjęte.

W przypadku projektów, które są w nadal konsultowane (w zależności od procedury niektóre projekty wymagają przeprowadzenia kilku tur konsultacji), podmioty zainteresowane wyrażeniem opinii w tym zakresie mogą przesyłać odpowiedzi na kwestionariusze Komisji lub swoje stanowisko w odniesieniu do projektów aktów bezpośrednio Komisji Europejskiej.

Możliwe jest również przekazanie stanowiska do Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK na adres [SCODE]cG9tb2NfcHVibGljem5hQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE] (w tytule maila należy wskazać rodzaj pomocy którego uwagi dotyczą). Przesłane informacje posłużą do opracowania stanowiska rządu polskiego, które zostanie następnie przesłane Komisji. 

 

obszar tematyczny

Etap / dokument

data

zmiana rozporządzenia proceduralnego 659/1999

 

 

 

konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

13.07 – 05.10.2012 r.

przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

05.10.2012 r.

opublikowanie przez KE projektu

5 grudnia 2012 r.

przyjęcie przez KSE stanowiska PL do projektu

27 grudnia 2012 r.

przyjęcie przez Radę UE rozporządzenia

22 lipca 2013 r.

zmiana rozporządzenia wykonawczego (794/2004) do rozporządzenia 659/1999

 

 

 

opublikowanie przez KE pierwszego projektu

24 lipca 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do pierwszego projektu

do 23 września 2013 r.

opublikowanie przez KE drugiego projektu

 

przedstawienie stanowiska PL do drugiego projektu

 

przyjęcie przez KE rozporządzenia

 

zmiana rozporządzenia de minimis 1998/2006 - projekt nowego rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis

 

 

 

konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

26.07 – 18.10.2012 r.

przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

18.10.2012 r.

opublikowanie przez KE pierwszego projektu

20 marca 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do pierwszego projektu

15 maja 2013 r.

opublikowanie przez KE drugiego projektu

17 lipca 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do drugiego projektu

do 13 września 2013 r.

przyjęcie przez KE rozporządzenia

do końca grudnia 2013 r.

Publikacja przez KE rozporządzenia 1407/2013

24 grudnia 2013 r.

Nowe rozporządzenie KE nr 1407/2013 dotyczące pomocy de minimis a obowiązujące w okresie przejściowym programy pomocy de minimis

 

zmiana rozporządzenia upoważniającego 994/1998

 

 

 

opublikowanie przez KE projektu

5 grudnia 2012 r.

przyjęcie przez KSE stanowiska PL do projektu

27 grudnia 2012 r.

przyjęcie przez Radę UE rozporządzenia

22 lipca 2013 r.

zmiana ogólnego rozporządzenia nr 800/2008 - projekt nowego rozporządzenia ws. wyłączeń blokowych

 

 

 

konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

20.06 – 12.09.2012 r.

przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

12.09.2012 r.

opublikowanie przez KE pierwszego projektu

8 maja 2013

przedstawienie stanowiska PL do pierwszego projektu

27 czerwca 2013 r.

opublikowanie przez KE drugiego projektu

18 grudnia 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do drugiego projektu

Luty 2014 r.

przyjęcie przez KE rozporządzenia

21 maja 2014 r.

projekt nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych – nowe przeznaczenia pomocy (na podstawie nowego rozporządzenia upoważniającego 994/98 przyjętego z dniu 22 lipca 2013 r.)

 

 

 

opublikowanie przez KE pierwszego projektu

24 lipca 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do pierwszego projektu

do 10 września 2013 r.

opublikowanie przez KE drugiego projektu

18 grudnia 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do drugiego projektu

 

przyjęcie przez KE rozporządzenia

 

nowe wytyczne ws. pomocy regionalnej

 

 

 

opublikowanie przez KE projektu

14 stycznia 2013 r.

uwagi PL do projektu

29 lutego 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do projektu

13 marca 2013 r.

przyjęcie przez KE wytycznych

19 czerwca 2013 r.

nowe wytyczne ws. pomocy na badania, rozwój i innowacje

 

 

 

konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

20.12.2011 – 24.02.2012 r.

przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

8 marca 2012 r.

opublikowanie przez KE założeń do wytycznych

12 grudnia 2012 r.

Przedłużenie okresu obowiązywania wspólnotowych zasad ramowych dotyczacych pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojowa i innowacyjną

 

przedstawienie uwag PL do założeń

15 kwietnia 2013 r.

opublikowanie przez KE projektu

20 grudnia 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do projektu

luty 2014 r.

Stanowisko PL do projektu zasad ramowych

17 luty 2014 r.

 

przyjęcie przez KE wytycznych

nowe wytyczne ws. pomocy na ochronę środowiska

 

 

 

konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

31.07 – 23.10.2012 r.

przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

23 października 2012 r.

opublikowanie przez KE założeń do wytycznych

11 marca 2013 r.

przedstawienie uwag PL do założeń

24 kwietnia 2013 r.

opublikowanie przez KE projektu

18 grudnia 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do projektu

luty 2014 r.

przedstawienie stanowiska PL do projektu

14 luty 2014 r.

 

przyjęcie przez KE wytycznych

nowy komunikat ws. finansowania o podwyższonym ryzyku (Risk Capital)

 

 

 

konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

16.07 – 05.10.2012 r.

przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

 

opublikowanie przez KE założeń do komunikatu

22 listopada 2012 r.

opublikowanie przez KE projektu

24 lipca 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do projektu

do 18 września 2013 r.

przyjęcie przez KE komunikatu

15 stycznia 2014 r.

nowy komunikat ws. pomocy w ramach ubezpieczeń kredytów eksportowych

 

 

 

konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

29.06 – 21.09.2012 r.

przedstawienie stanowiska PL do projektu

20 lipca 2012 r.

przyjęcie przez KE komunikatu

19 grudnia 2012 r.

przyjęcie przez KE zmiany komunikatu

22 grudnia 2012 r.

konsultacje w sprawie pomocy dla portów

 

 

 

opublikowanie przez KE komunikatu dot. portów

23 maja 2013 r.

przesłanie przez KE kwestionariusza dot. portów

3 lipca 2013 r.

przesłanie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

do 3 września 2013 r.

nowy komunikat ws. wytycznych lotniskowych

 

 

 

opublikowanie przez KE projektu wytycznych

3 lipca 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do projektu

do 25 września 2013 r.

przyjęcie przez KE wytycznych

 

przesłanie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

 

nowe wytyczne ws. pomocy na ratowanie i restrukturyzację

 

 

 

konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

 

przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

3 marca 2011 r.

opublikowanie przez KE projektu

5 listopada 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do projektu

31 grudnia 2013 r.

przyjęcie przez KE wytycznych

 

nowy komunikat ws. produkcji kinematograficznych i innych produkcji audiowizualnych (Cinema Comunication)

 

 

 

opublikowanie przez KE projektu

30 kwietnia 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do projektu

27 maja 2013 r.

przyjęcie przez KE komunikatu

14 listopada 2013 r.

nowe wytyczne ws. pomocy na sieci szerokopasmowe (Broadband Guidelines)

 

 

 

konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

01.06 – 03.09.2012 r.

przedstawienie odpowiedzi PL na kwestionariusz KE

05 września 2012 r.

przyjęcie przez KE komunikatu

18 grudnia 2012 r.

komunikat ws. pojęcia pomocy publicznej (Notion of Aid Communication)

 

 

 

opublikowanie przez KE projektu

17 styczeń 2014 r.

przedstawienie stanowiska PL do projektu

marzec 2014 r.

przyjęcie przez KE komunikatu

 

komunikat ws. ewaluacji pomocy

 

 

 

opublikowanie przez KE założeń do komunikatu

12 kwietnia 2013 r.

przekazanie uwag PL do założeń

21 czerwca 2013 r.

opublikowanie przez KE projektu komunikatu

22 listopada 2013 r.

przedstawienie stanowiska PL do projektu

styczeń 2013 r.

przyjęcie przez KE komunikatu

 

Nowy komunikat w sprawie pomocy na realizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania

 

 

 

konsultacje publiczne ogłoszone przez KE

28 stycznia 2014 r.

Przedstawienie stanowiska PL do projektu

28 luty 2014 r.

przyjęcie przez KE komunikatu

 

 

Do góry