Close [x]
By using the site you express your consent to the use of cookie files, some of which may be already saved in the browser folder.
For more information, please follow the Privacy and using cookie files policy for the service

Office of Competition and Consumer Protection

Increase font sizeDecrease font sizeHigh-contrast versionText versionText versionRSS ChannelGet QR codeWersja polska

You're here: Home > About us > About us > News

MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzib± w Warszawie

< previous | next > 22.11.2012

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 21.11.2012

SYGNATURA SPRAWY: DKK1-421/35/12/ES

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY: MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzib± w Warszawie

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA: zamiar przejęcia przez MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzib± w Warszawie kontroli nad Fabryk± Kotłów SEFAKO S.A. z siedzib± w Sędziszowie i Energomontaż-Północ Gdynia Sp. z o.o. z siedzib± w Gdyni

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzj± nr DKK-140/12 z dn. 21.12.2012 r.

Top