Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Współpraca międzynarodowa > Poziom globalny > Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

logo OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Co-operation and Development - OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, powstała 30 września 1961 r. i skupia 38 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw. Jej celem jest wspieranie państw członkowskich w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli. Pracownicy UOKiK uczestniczą w pracach OECD w Komitecie Konkurencji oraz w Komitecie ds. Polityki Konsumenckiej a także w podległych im grupach roboczych.

 

OECD - Konkurencja

Komitet Konkurencji OECD (ang. Competition Committee) jest najważniejszym międzynarodowym forum z zakresu polityki i prawa konkurencji, który skupia szefów urzędów antymonopolowych państw członkowskich z całego świata. Jest podstawowym inicjatorem analiz polityki konkurencji i organem doradczym dla rządów oraz odpowiada za promowanie reform rynkowych, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję.

Przedstawiciele Urzędu w ramach spotkań analizują sektory gospodarki, w których najczęściej dochodzi do naruszeń prawa konkurencji. Wraz z ekspertami z innych krajów wymieniają się doświadczeniami z zakresu prowadzonych postępowań antymonopolowych i szukają najlepszych rozwiązań mających na celu polepszenie stanu konkurencji na rynkach krajowych. Przedstawiają również zagadnienia związane z implementacją polityki konkurencji w Polsce i omawiają bieżące zmiany w prawie antymonopolowym. UOKiK pełniąc swoją międzynarodową rolę w przestrzeganiu przepisów ochrony konkurencji, uczestniczy w pracach Komitetu ds. Konkurencji OECD i jego wyspecjalizowanych grupach roboczych ds. konkurencji i regulacji oraz ds. współpracy i egzekwowania prawa.

Najważniejsze wydarzenia i linki:

Co roku UOKiK przedstawia sprawozdanie na temat rozwoju polityki w zakresie konkurencji w Polsce:

Światowe Forum Konkurencji

Od 2001 roku OECD organizuje coroczne spotkania Światowego Forum Konkurencji (ang. Global Forum on Competition), gdzie spotyka się ponad 110 przedstawicieli rządowych i różnych organizacji z całego świata aby omawiać najważniejsze tematy dotyczące konkurencji, promować globalną współpracę i dyskusję na temat polityki konkurencji pomiędzy rządami i organizacjami. Tematy spotkań z ostatnich lat można prześledzić tutaj:

 

OECD - Konsumenci

Komitet ds. Polityki Konsumenckiej OECD (ang. OECD Committee on Consumer Policy – CCP)

Komitet ten zrzesza przedstawicieli centralnych organów ds. polityki ochrony konsumentów państw członkowskich oraz ekspertów z organizacji społecznych i przedsiębiorców. Komitet pozostaje jednym z głównych międzyrządowych forów o zasięgu ogólnoświatowym, które zajmuje się polityką konsumencką. Prace Komitetu skupiają się na promocji współpracy pomiędzy państwami członkowskimi OECD jak i państwami trzecimi oraz implementacji rekomendacji prawnych w zakresie ochrony konsumentów. Komitet współpracuje również z organizacjami konsumenckimi, przedsiębiorcami oraz środowiskiem akademickim, prowadząc konsultacje dotyczące tworzenia skutecznych mechanizmów polityki konsumenckiej służących podwyższaniu efektywności gospodarki globalnej oraz ochronie konsumentów.

Grupa robocza ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich (ang. Working Party on Consumer Product Safety)

Prace OECD w zakresie bezpieczeństwa produktów konsumenckich mają na celu poprawę współpracy między jurysdykcjami , skuteczną wymianę informacji oraz promowanie współpracy między organami nadzoru rynku bezpieczeństwa produktów, organami wykonawczymi i regulacyjnymi na całym świecie. Współpraca ta przejawia się poprzez:

  • wczesne rozpoznawanie problemów związanych z bezpieczeństwem produktów konsumenckich;
  • dzielenie się praktykami i zmianami w przepisach prawnych;
  • spójne rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem produktów konsumenckich poprzez regularne uczestnictwo i wspieranie forów globalnych i regionalnych.

Do góry