Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.uokik.gov.pl (dalej „Serwis”).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szanuje prawo do prywatności Użytkowników serwisu uokik.gov.pl. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Korzystanie z Serwisu UOKiK jest realizowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

 

Słownik pojęć:

 • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
 • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
 • adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
 • protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem.

 

I. Administrator i Inspektor Danych Osobowych

 • Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
plac Powstańców Warszawy 1 
00-950 Warszawa 
uokik@uokik.gov.pl

 • Inspektorem Ochrony Danych jest:

Katarzyna Frelak
iod@uokik.gov.pl

 • Zastępca Inspektora Ochrony Danych:

Joanna Ossowska
iod@uokik.gov.pl

 

II. Gromadzenie danych

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.

Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 1. zarządzania Serwisem;
 2. stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 3. badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie zamówienia publikacji).

 

III. Przetwarzanie danych osobowych

Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada konta na portalach społecznościowych Twitter, Instagram, Facebook, Vimeo oraz YouTube. Konta prowadzone są w celu upowszechnia wiedzy o ochronie konkurencji, ochronie konsumentów, informowania w zakresie zapobiegania zatorom płatniczym, weryfikowania bezpieczeństwa produktów, jakości paliw, nadzoru rynku, w tym zgodności CE, ochrony przed przewagą kontraktową w rolnictwie, koordynacji działań kontrolnych wykonywanych przez Inspekcję Handlową.

Informujemy, że w ramach Serwisu na niektórych podstronach mogły zostać zamieszczone zewnętrzne linki, widgety, kody embed umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Twitter, Facebook, Instagram, Vimeo, You Tube oraz Google, w celu umożliwienia Państwu skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.

Każdy kanał mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych:

 • X dostarczany jest przez X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, a w UE Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis: https://twitter.com/pl/privacy.
 • Instagram dostarczany jest przez Instagram, LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, (650)543-4800, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis:https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/494561080557017
 • Facebook dostarczany jest przez Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis: https://www.facebook.com/privacy/policy/?section_id=0-WhatIsThePrivacy
 • Vimeo dostarczany jest przez Vimeo.com, Inc., 330 West 34th Street, New York, New York 10001. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis: https://vimeo.com/privacy
 • YouTube dostarczany jest przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Informacje na temat przetwarzania danych przez serwis: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/.

Prawa Użytkownika

Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 

IV. Wykorzystanie plików cookies

Serwis, zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
 2. późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 4. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;

W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
 • „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
 • „własne” - zamieszczane przez Serwis;
 • „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;

Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W związku z powyższym przedstawiamy informację o zasadach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@uokik.gov.pl.

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Prezes UOKIK przetwarza dane osobowe w celu ochrony konkurencji i konsumentów, monitorowania pomocy publicznej, zapobiegania zatorom płatniczym, weryfikowania bezpieczeństwa produktów, jakości paliw, nadzoru rynku, w tym zgodności CE, ochrony przed przewagą kontraktową w rolnictwie, koordynacji działań kontrolnych wykonywanych przez Inspekcję Handlową - dotyczących przedsiębiorców działających w zakresie produkcji, handlu i usług.

 

Podstawy przetwarzania

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Prezesie UOKiK, wynikający z ustaw nakładających zobowiązanie realizacji konkretnego zadania (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), np. z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów oraz wielu innych aktów prawnych, regulujących kompetencje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Szczegółowy wykaz aktów prawnych znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce Prawo.

Podstawą przetwarzania danych jest również wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej UOKiK (art. 6 ust. 1 lit e) RODO).

Dane mogą być przetwarzane, jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania jej w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów administracji publicznej, podmiotów wymiaru sprawiedliwości (sądy), organów, do których należy wykrywanie przestępstw (policja i prokuratura) oraz innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 

Okres przetwarzania danych

Okres przechowywania danych osobowych jest zgodny z terminami przechowywania dokumentacji archiwalnej określonymi w instrukcji kancelaryjnej UOKiK, ustalanej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W pozostałych przypadkach dane osobowe przechowuje się nie dłużej niż jest to potrzebne do zrealizowania celu przetwarzania lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Źródła danych

Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także z innych źródeł, np. publicznie dostępnych (rejestrów publicznych), od organów administracji publicznej, innych podmiotów oraz osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

 

Kategorie przetwarzanych danych

Co do zasady, kategorie przetwarzanych danych osobowych stanowią imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. W szczególnych przypadkach stanowią one inne kategorie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także w uprawnionym przypadku prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

Prawo do wniesienia skargi

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Administrator Danych OsobowychAdministratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych UOKiKiod@uokik.gov.pl.
Cele przetwarzania danych osobowychDane osobowe są przetwarzane, aby rozpatrzyć Państwa zapytanie.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowychDane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informacja o odbiorcach danych osobowychDane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym. Odbiorcą danych osobowych mogą być organizacje konsumenckie udzielające porad w sprawach indywidualnych.
Okres przechowywania danych osobowychDane osobowe będą przechowywane przez okres uzasadniony występowaniem celu przetwarzania.
Uprawnienia z art. 15-19 i 21 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679Mają Państwo prawo do dostępu, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania. Mogą je też Państwo usunąć, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były przetwarzane niezgodnie z prawem. Państwa dane osobowe mogą też zostać usunięte, aby wywiązać się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie krajowym. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, którego skutkiem będzie zaniechanie przetwarzania danych osobowych, chyba że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
Prawo do wniesienia skargiMają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowychPodanie danych osobowych (kontaktowych) jest dobrowolne w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.