Konsumencie, masz problem z kupionym towarem lub usługą? Możesz skorzystać z pomocy prawnej. Prostą poradę uzyskasz telefonicznie lub e-mailowo. Pomoc w bardziej złożonych sprawach możesz otrzymać od rzecznika konsumentów lub Inspekcji Handlowej. W sprawach transgranicznych lub branżowych - zgłoś się do specjalistycznych instytucji.

Porady dla konsumentów

801 440 220

222 66 76 76

opłata wg taryfy operatora
poniedziałek - piątek, 10:00 - 18:00

porady@dlakonsumentow.pl

Rzecznicy konsumentów

  • porady
  • reklamacje
  • pisma procesowe


Inspekcja Handlowa

  • porady
  • mediacje
  • sądy polubowne

Konsumencie, masz problem?

Znajdź pomoc w swojej miejscowości.


Pomoc specjalistyczna

baseline-phone Spory transgraniczne w UE

Europejskie Centrum Konsumenckie

baseline-phone 22 55 60 600

mail ECCNET-PL@ec.europa.eu

mail konsument.gov.pl

baseline-phone Ubezpieczenia i finanse

Rzecznik Finansowy

baseline-phone 22 333 73 26, 27 

mail porady@rf.gov.pl

mail rf.gov.pl

baseline-phone Telekomunikacja

Centrum Informacji Konsumenckiej przy UKE

baseline-phone 22 330 4000

mail formularz kontaktowy

mail cik.uke.gov.pl

baseline-phone Energia i paliwa

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

baseline-phone 22 244 26 36 

mail drr@ure.gov.pl

mail ure.gov.pl

baseline-phone Podróże kolejowe

Informacja o prawach pasażerów

baseline-phone 22 460 40 80

mail pasazer@utk.gov.pl

mail utk.gov.pl

baseline-phone Podróże lotnicze

Rzecznik Praw Pasażerów

baseline-phone 22 33 04 000

mail pasazerlotniczy@ulc.gov.pl

mail pasazerlotniczy.ulc.gov.pl


Polubowne rozwiązywanie sporów

Konsumencie, jeśli zareklamowałeś towar lub usługę, a przedsiębiorca nie uznał tej reklamacji, możesz skorzystać z: