Konsumencie, masz problem z kupionym towarem lub usługą? Możesz skorzystać z pomocy prawnej. Prostą poradę uzyskasz telefonicznie lub e-mailowo. Pomoc w bardziej złożonych sprawach możesz otrzymać od rzecznika konsumentów lub Inspekcji Handlowej. W sprawach transgranicznych lub branżowych - zgłoś się do specjalistycznych instytucji.

Porady dla konsumentów

801 440 220

222 66 76 76

opłata wg taryfy operatora
poniedziałek-piątek, 10:00-18:00

porady@dlakonsumentow.pl

Rzecznicy konsumentów

  • porady
  • reklamacje
  • pisma procesowe


Inspekcja Handlowa

  • porady
  • mediacje
  • sądy polubowne

Konsumencie, masz problem?

Znajdź pomoc w swojej miejscowości.


Pomoc specjalistyczna

baseline-phone Spory transgraniczne w UE 
Europejskie Centrum Konsumenckie 
baseline-phone 22 55 60 600 
mail ECCNET-PL@ec.europa.eu 
mail konsument.gov.pl

baseline-phone Ubezpieczenia i finanse 
Rzecznik Finansowy 
baseline-phone 22 333 73 26, 27  
mail porady@rf.gov.pl 
mail rf.gov.pl

baseline-phone Telekomunikacja 
Centrum Informacji Konsumenckiej przy UKE 
baseline-phone 22 330 4000 
mail formularz kontaktowy 
mail cik.uke.gov.pl

baseline-phone Energia i paliwa 
Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych 
baseline-phone 22 244 26 36  
mail drr@ure.gov.pl 
mail ure.gov.pl

baseline-phone Podróże kolejowe 
Informacja o prawach pasażerów 
baseline-phone 22 460 40 80 
mail pasazer@utk.gov.pl 
mail utk.gov.pl

baseline-phone Podróże lotnicze 
Rzecznik Praw Pasażerów 
baseline-phone 22 520 72 00 
mail pasazerlotniczy@ulc.gov.pl 
mail pasazerlotniczy.ulc.gov.pl


Polubowne rozwiązywanie sporów

Konsumencie, jeśli zareklamowałeś towar lub usługę, a przedsiębiorca nie uznał tej reklamacji, możesz skorzystać z: