ANKIETA - Nowa wersja systemu SHRIMP

Planujemy utworzyć nową wersję systemu SHRIMP, dlatego będziemy wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane odpowiedzi pozwolą nam w lepszy sposób zaplanować nowy system, tak aby w jak największym stopniu był zbieżny z Państwa oczekiwaniami. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie maksymalnie 5 minut!


1. Jakiej przeglądarki używa Pan/Pani najczęściej w codziennej pracy? (proszę wybrać jedną) *
Dozwolona liczba znaków: 100
2. Jaki system operacyjny jest zainstalowany na komputerze, na którym korzysta Pan/Pani z aplikacji SHRIMP? (proszę wybrać jedną odpowiedź) *
Dozwolona liczba znaków: 100
3. Czy posiadają Państwo lokalny system informatyczny, który wspiera Pana/Panią w sporządzaniu sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej/pomocy de minimis? *
Dozwolona liczba znaków: 100
4. W jaki sposób sporządza Pan/Pani sprawozdania? *
Dozwolona liczba znaków: 100
5. Które dodatkowe funkcje aplikacji SHRIMP są dla Pana/Pani najbardziej przydatne? (proszę wybrać max. 2 odpowiedzi) *
Proszę zaznaczyć od 1 do 2 odpowiedzi.
6. Jak Pan/Pani ocenia szybkość działania aplikacji SHRIMP? *
7. Jak Pan/Pani ocenia interfejs użytkownika (okienka, układ przycisków, układ funkcji w menu) aplikacji SHRIMP? *
8. Jak Pan/Pani ocenia czytelność (czcionka, wielkość przycisków) aplikacji SHRIMP? *
9. Jak Pan/Pani ocenia sposób sygnalizowania błędów w sprawozdaniu aplikacji SHRIMP? *
10. Jak Pan/Pani ocenia zrozumiałość komunikatów wyświetlanych przez aplikację SHRIMP? *
11. Jak Pan/Pani ocenia sposób odzyskiwania hasła aplikacji SHRIMP? *
12. Jakie są Pani/Pana najważniejsze oczekiwania w stosunku do nowej wersji SHRIMP: Chciałabym/chciałbym aby system... (proszę wybrać max. 4 odpowiedzi) *
Proszę zaznaczyć od 1 do 4 odpowiedzi.
Dozwolona liczba znaków: 100
Dozwolona liczba znaków: 999.

Metryczka

1. Jak często korzysta Pan/Pani z aplikacji SHRIMP? *
2. Ile przypadków pomocy przesyła Pan/Pani zazwyczaj w trakcie jednorazowej pracy w aplikacji? *
3. W jakim sektorze Pan/Pani pracuje? *
Dozwolona liczba znaków: 200

 

* pole obowiązkoweW przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu telefonicznego 22 32 32 519 lub mailowego kamila.smierzynska@uokik.gov.pl.