Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > BIP > Wnioskowanie o dostęp do informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania

Wnioskowanie o dostęp do informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie można składać w sytuacji, gdy informacja sektora publicznego:

1)   nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej CRIP;

2)   została udostępniona w sposób inny niż wyżej wymieniony i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3)   będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4)   została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

2. We wniosku należy podać:

1)   do jakiego organu wniosek jest kierowany;

2)   imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, jego adres, albo adres jego pełnomocnika, umożliwiający dostarczenie odpowiedzi w sposób określony we wniosku;

3)   opis informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4)   cel ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5)   formę przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej, także formę danych (np. Word, PDF, Excel);

6)   sposób przekazania informacji (poczta tradycyjna albo elektroniczna, odbiór osobisty) albo sposób dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 

3. Wniosek należy przekazać do UOKiK w jednej, z niżej wymienionych form:

  • pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 
00-950 Warszawa

 

4. Termin i forma udzielana informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania

Przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być przekazana w tym terminie, UOKiK powiadomi o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje UOKiK uniemożliwiają przekazanie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.


5. Opłaty

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy UOKiK w wyniku udostępnienia albo przekazania informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem przekazania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. UOKiK może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom.
W tym wypadku, UOKiK powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.


6. Warunki ponownego wykorzystywania udostępnionej informacji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji opublikowanych na stronie internetowej Urzędu (www.uokik.gov.pl), pod warunkiem podania dokładnego źródła (link do strony z informacjami) i daty pozyskania informacji.

Jednocześnie informujemy, że UOKiK nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania dostępnych na stronach internetowych Urzędu danych.

Informujemy, że złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia: 2011-12-28 13:28
Zatwierdził: Kamila Acholonu-Boruc
Data udostępnienia: 2016-06-24 14:19
Wprowadził: Tomasz Nastulak

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE