Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Praktyki absolwenckie

Praktyki absolwenckie

Na praktyki absolwenckie przyjmowane są osoby, które w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30 roku życia. Praktyki absolwenckie trwają do 3 miesięcy i mogą być nieodpłatne lub odpłatne.

Osoby chcące zdobyć doświadczenie zawodowe w Urzędzie prosimy o przesłanie pocztą bądź złożenie w kancelarii UOKiK wniosku o przyjęcie na praktyki absolwenckie wraz z załączonym CV w języku polskim z klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych.


Decyzję o przyjęciu na praktykę podejmuje Dyrektor Generalny po akceptacji kierownika komórki organizacyjnej, do której aplikuje kandydat. W przypadku pozytywnej decyzji podpisywana jest umowa o praktykę absolwencką, w której określane są m.in. wzajemne prawa i obowiązki oraz zakres wykonywanych zadań przez praktykanta.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:
Agnieszka Wojna
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Spraw Osobowych
tel. 22 55 60 213
e-mail: [SCODE]YWduaWVzemthLndvam5hQHVva2lrLmdvdi5wbA==[ECODE]

 

Szczególnie zachęcamy do aplikowania na praktyki na stanowiska:

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Praktykant w Biurze Prezesa w Biurze Prasowym

  Oferta praktyk absolwenckich
  Komórka organizacyjna Biuro Prezesa
  Miejsce wykonywania pracy Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
  Wydział Biuro Prasowe
  Zakres zadań Bieżąca współpraca z mediami, przygotowywanie komunikatów prasowych, obsługa mediów społecznościowych, przygotowywanie prezentacji i slajdów
  Liczba godzin pracy w tygodniu 40
  Okres, w którym będzie odbywać się praktyka od zaraz
  Czas trwania praktyki do 3 miesięcy
  Pożądane wykształcenie prawo, ekonomia, dziennkiarstwo lub filologia
  Pożądane umiejętności praca w grupie i pod presją czasu, umiejętność pisania informacji prasowych, znajomość prawa na poziomie podstawowym
  Znajomość języków obych   

   

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Praktykant - Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Warszawie

   

  Oferta praktyk absolwenckich
  Miejsce wykonywania pracy Warszawa, ul. Henryka Sienkiewicza 3
  Komórka organizacyjna
  Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Warszawie
  Nazwa stanowiska  praktykant do spraw badań laboratoryjnych
  Zakres zadań
  1. Pomoc w wykonywaniu analiz chemicznych, fizycznych i biochemicznych w zakresie analizy artykułów żywnościowych.
  2. Przygotowywanie próbek do badań.
  3. Pomoc w przyjmowaniu próbek do badań.
  4. Przygotowywanie sprawozdań z badań.
  5. Pomoc w prowadzeniu zestawień z wynikami badań.
  6. Pomoc w sprawdzaniu aparatury pomiarowo-badawczej i naczyń laboratoryjnych.
  7. Sporządzanie roztworów niemianowanych.
  Liczba godzin pracy w tygodniu 40
  Okres, w którym będzie odbywać się praktyka od zaraz
  Czas trwania praktyki preferowany okres - 3 miesiące 
  Pożądane wykształcenie wykształcenie wyższe - technologia żywności i żywienia, towaroznawstwo, chemia lub pokrewne.
  Pożądane umiejętności
  Zdolności manualne, znajomość podstaw jakościowej i ilościowej analizy chemicznej, znajomość programów MS Word i MS Excel, dokładność, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja, rzetelność i bardzo dobra organizacja stanowiska pracy.
  Znajomość języków obych 
  pożądana znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym zapoznanie się z metodykami badawczymi lub oprogramowaniem

   

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Praktykant - Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Warszawie

  Oferta praktyk absolwenckich
  Miejsce wykonywania pracy Warszawa, ul. Henryka Sienkiewicza 3
  Komórka organizacyjna
  Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Warszawie
  Nazwa stanowiska  pomoc biurowa
  Zakres zadań
  1. Pomoc w przyjmowaniu i rejestracji próbek do badań.
  2. Przygotowywanie sprawozdań z badań.
  3. Pomoc w prowadzeniu zestawień z wynikami badań.
  4. Pomoc w prowadzeniu bierzącej dokumentacji w ramach systemu zarządzania.
  5. Pomoc w archiwizowaniu dokumentacji.
  6. Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
  Liczba godzin pracy w tygodniu 40
  Okres, w którym będzie odbywać się praktyka od zaraz
  Czas trwania praktyki preferowany okres -  min. 1,5 miesiąca
  Pożądane wykształcenie wykształcenie co najmniej średnie
  Pożądane umiejętności
  Znajomość programów MS Word i MS Excel, umiejętność szybkiego pisania na komputerze, znajomość obsługi sprzętu biurowego, dokładność, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja, rzetelność i bardzo dobra organizacja stanowiska pracy.
  Znajomość języków obych  nie

   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Praktykant w Biurze Prezesa - Wydział Współpracy z Zagranicą i Monitorowania Procesu Legislacyjnego

  Oferta praktyk absolwenckich
  Komórka organizacyjna Biuro Prezesa
  Miejsce wykonywania pracy Warszawa, 00-950 Pl. Powstańców Warszawy 1
  Wydział Wydział Współpracy z Zagranicą i Monitorowania Procesu Legislacyjnego
  Zakres zadań Wykonywanie zadań związanych z realizacją zobowiązań międzynarodowych w zakresie współpracy i wymiany informacji w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKiK:
  - współpraca z organizacjami i instytucjami międzynarodowymi (m.in. OECD,  ICN, ECN);
  -  współpraca bilateralna z zagranicznymi organami w obszarze ochrony konkurencji i ochrony konsumentów oraz z resortami administracji rządowej  
  - obsługa wizyt zagranicznych w Urzędzie, we współpracy z innym departamentami Urzędu w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKiK ; 
  - zbieranie informacji oraz dokonywanie analiz prawno-porównawczych na potrzeby kierownictwa i innych komórek organizacyjnych Urzędu;
  - przygotowywanie materiałów tezowych i informacyjnych;
  - przygotowywanie służbowej korespondencji krajowej i zagranicznej;
  -  wspieranie organizacji wydarzeń międzynarodowych. 
  Liczba godzin pracy w tygodniu 40
  Okres, w którym będzie odbywać się praktyka od zaraz
  Czas trwania praktyki 3 miesiące
  Pożądane wykształcenie wyższe: prawo lub filologia lub stosunki międzynarodowe lub ekonomia
  Pożądane umiejętności Umiejętność prawidłowej analizy dokumentów lub materiałów informacyjnych oraz ich syntezy, zarówno w języku ojczystym jak i w języku angielskim; umiejętność dzielenia się informacjami i przedstawiania ich zarówno na forum krajowym, jak i zagranicznym;  kreatywność; samodzielność oraz inicjatywa.
  Znajomość języków obych  Angielski (C1/C2) wymaganie niezbędne
  Dodatkowo mile widziana znajomość języka francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego (na poziomie średniozaawansowanym).

   

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Praktykant w Biurze Prezesa - Wydział Współpracy z Zagranicą i Monitorowania Procesu Legislacyjnego

  Oferta praktyk absolwenckich
  Komórka organizacyjna Biuro Prezesa
  Miejsce wykonywania pracy Warszawa, 00-950 Pl. Powstańców Warszawy 1
  Wydział Wydział Współpracy z Zagranicą i Monitorowania Procesu Legislacyjnego
  Zakres zadań Wsparcie pracowników wydziału w archiwizowaniu dokumentów; rejestracji poczty.
  Liczba godzin pracy w tygodniu 40
  Okres, w którym będzie odbywać się praktyka od zaraz
  Czas trwania praktyki 3 miesiące
  Pożądane wykształcenie średnie

   

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Praktykant w Departamencie Budżetu i Administracji - Wydział Administracji

  Oferta praktyk absolwenckich
  Komórka organizacyjna Departament Budżetu i Administracji
  Miejsce wykonywania pracy Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
  Wydział Wydział Administracji - kancelaria UOKiK
  Zakres zadań Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, pomoc i wsparcie podczas roznoszenia poczty do poszczególnych komórek organizacyjnych.
  Liczba godzin pracy w tygodniu 40
  Okres, w którym będzie odbywać się praktyka od zaraz
  Czas trwania praktyki 3 miesiące
  Pożądane wykształcenie wykształcenie co najmniej średnie
  Pożądane umiejętności Znajomośc programów MS Word i MS Excel, umiejętność szybkiego pisania na komputerze, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja, pozytywne podejście klienta, rzetelność i terminowość.
  Znajomość języków obych  nie

   

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Praktykant do spraw administracyjno-biurowych w Delegaturze w Bydgoszczy

  Oferta praktyk absolwenckich
  Miejsce wykonywania pracy Bydgoszcz, ul. Długa 47
  Komórka organizacyjna Delegatura w Bydgoszczy
  Zakres zadań 1.Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych.
  2. Przygotowywanie akt do archiwizacji.
  3. Pomoc w obsłudze telefonicznej klientów UOKiK. 
  4. Przygotowywanie akt w celu wsyłania do sądu.
  5. Pomoc w prowadzeniu sprawozdawczości, przygotowywanie statystyki i zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego.
  6. Pomoc w przygotowywaniu projektów roztrzygnieć w toku prowadzonych postępowań. 
  Liczba godzin pracy w tygodniu 40
  Okres, w którym będzie odbywać się praktyka od zaraz
  Czas trwania praktyki 3 miesiące
  Pożądane wykształcenie wykształcenie wyższe
  Pożądane umiejętności Znajomośc programów MS Word i MS Excel, umiejętność szybkiego pisania na komputerze, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja, pozytywne podejście klienta, rzetelność i terminowość.
  Znajomość języków obych  nie

   

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Praktykant do spraw administracyjnych, konsumenckich i badań rynku w Delegaturze w Łodzi

  Oferta praktyk absolwenckich
  Miejsce wykonywania pracy ul. Piotrkowska 120, Łódź
  Komórka organizacyjna Delegatura w Łodzi
  Praktykant do spraw administracyjnych, konsumenckich i badań rynku
  Zakres zadań archiwizacja akt postępowań administracyjnych, analiza ankiet z badań rynku, monitoring respektowania praw konsumenta przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na odległość i projektowanie wystąpień do przedsiebiorców w ww. zakresie, monitoring baz orzecznictwa PaRR/MLex
  Liczba godzin pracy w tygodniu do 40
  Okres, w którym będzie odbywać się praktyka od zaraz
  Czas trwania praktyki 3 miesiące
  Pożądane wykształcenie wyższe, w szczególności ekonomiczne lub prawnicze
  Pożądane umiejętności obsługa pakietu MS Office (Excel, Word)
  Znajomość języków obych  j. angielski mile widziany

   

 16. Drukuj pytanie
 17. Rozwiń odpowiedź Praktykant w Biurze Prezesa - Wydział Promocji i Edukacji

  Oferta praktyk absolwenckich
  Komórka organizacyjna Biuro Prezesa
  Miejsce wykonywania pracy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa
  Praktykant W Wydziale Promocji i Edukacji
  Zakres zadań

  aktualizacja i tworzenie baz danych na potrzeby projektu POWER oraz wydziału, wsparcie wydziału w bieżącej działalności

  Liczba godzin pracy w tygodniu 40 godzin
  Okres, w którym będzie odbywać się praktyka od zaraz
  Czas trwania praktyki 3 miesiące
  Pożądane wykształcenie wyższe
  Pożądane umiejętności

  bardzo dobra znajomość programu Excel, dokładność, umiejętność komunikacji, umiejętność współpracy

  Znajomość języków obych  angielski
   

   

 18. Drukuj pytanie
 19. Rozwiń odpowiedź Praktykant w Departamencie Nadzoru Rynku - Wydział Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku

  Oferta praktyk absolwenckich
  Komórka organizacyjna Departament Nadzoru Rynku
  Miejsce wykonywania pracy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa
  Praktykant w Wydziale Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku
  Zakres zadań

  prace wspierające dzialanie krajowego punktu systemu RAPEX, takie jak: przeglądanie notyfikacji i decyzji administracyjnych, przygotowywanie akt do notyfikowania w systemie, a także analizowanie dokumentów unijnych w jezyku angielskim z zakresu kompetencji DNR

  Liczba godzin pracy w tygodniu 40 godzin
  Okres, w którym będzie odbywać się praktyka od zaraz
  Czas trwania praktyki 3 miesiące
  Pożądane wykształcenie średnie, niepełne wyższe lub wyższe 
  Pożądane umiejętności

  znajomość obsługi sprzętu biurowego, obsługa przeglądarki internetowej

  Znajomość języków obych  pożądana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
   

   

 20. Drukuj pytanie
 21. Rozwiń odpowiedź Praktykant w Departamencie Nadzoru Rynku - Wydział Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku (wsparcie administracyjne)

  Oferta praktyk absolwenckich
  Komórka organizacyjna Departament Nadzoru Rynku
  Miejsce wykonywania pracy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa
  Praktykant do spraw wsparcia administracyjnego w Wydziale Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku
  Zakres zadań

  archiwizacja dokumentacji i pomocnicze prace administracyjno-kancelaryjne, w tym prace administracyjne wspierające działanie sekretariatu DNR

  Liczba godzin pracy w tygodniu 40 godzin
  Okres, w którym będzie odbywać się praktyka od zaraz
  Czas trwania praktyki 3 miesiące
  Pożądane wykształcenie średnie, niepełne wyższe lub wyższe
  Pożądane umiejętności

  znajomość obsługi sprzętu biurowego

  Znajomość języków obych  pożądana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1)
   

   

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskiePytania i odpowiedziEuropejskie Centrum Konsumenckie