Materiały można zamówić bezpłatnie. Dostępne są w wersji drukowanej lub PDF. 

Seria „Biblioteka UOKiK” to publikacje wydane w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską. Można je zamówić w jednym egzemplarzu.

Kategorie:

Rok wydania

Filtruj:

2024
Cylinderek do badania małych zabawek lub ich części
2024
White Paper. Advancing Consumer Law Enforcement with Artificial Intelligence
2024
Kontrola inwestycji – wyjaśnienia proceduralne
2023
Badanie na pokaz. Uważaj!
2023
Rewolucja konsumencka 2023 – przewodnik po zmianach w prawie konsumenckim Fundacji LexCultura
2023
Wyjaśnienia Prezesa UOKiK: Informacja o obniżce ceny
2023
Reklamacja. Niezgodność towaru z umową
2023
Reklamacja. Czego możesz żądać od sprzedawcy
2023
Jak złożyć reklamację
2023
Pomoc dla konsumentów
2023
ZUS dla Seniora. Magazyn Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2023
Sprawozdanie z działalności UOKiK za rok 2022
2023
Biblioteka UOKiK: Jakub Jasiński, Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy kredytu w świetle zasady równowagi kontraktowej stron w prawie Unii Europejskiej
2023
Biblioteka UOKiK: Maria Kurkowska, Ograniczenia reklamy skierowanej do dzieci w prawie Unii Europejskiej i w ramach samoregulacji przedsiębiorców
2023
Biblioteka UOKiK: Łucja Olszewska, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
2023
Biblioteka UOKiK: Aleksandra Woźniak, Kontrola koncentracji przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK ze szczególnym uwzględnieniem joint venture na przykładzie decyzji DKK-178/2020 w sprawie Nord Stream 2
2023
Biblioteka UOKiK, Milena Machała, Dostęp do danych jako przewaga konkurencyjna platformy internetowej na rynkach cyfrowych
2023
Rekomendacje Prezesa UOKiK dotyczące oznaczania treści reklamowych przez influencerów
2022
Recommendations of the President of UOKiK pertaining to the tagging of advertising content by influencers on SoME
2022
Rekomendacje Prezesa UOKiK
2022
Recommendations of the President of UOKiK
2022
Zakładka do książki
2022
Instatipy dla konsumentów
2022
Instatips for consumers
2022
Biblioteka UOKiK: Marcin Kulesza, Procedura leniency w polskim postępowaniu antymonopolowym
2022
Biblioteka UOKiK: Anna Mlostoń-Olszewska, Wolność od samooskarżania w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających...
2022
Biblioteka UOKiK: Katarzyna Menszig-Wiese, Odpowiedzialność antymonopolowa pomocnika kartelu w prawie Unii Europejskiej
2022
Biblioteka UOKiK: Aleksandra Kołodziejczyk, Porozumienia w zakresie zrównoważonego rozwoju w łańcuchu żywnościowym w świetle prawa konkurencji – droga do karteli czy niezbędny środek ochrony środowiska
2022
Biblioteka UOKiK: Karolina Szota, Dark patterns a ochrona konsumenta w świetle polskiego prawa
2022
Biblioteka UOKiK: Jacek Szreniawski, Unijny system handlu uprawnieniami do emisji w kontekście funkcjonowania polskich przedsiębiorstw energetycznych
2022
Biblioteka UOKiK: Elżbieta Biała, Rynek niebankowych instytucji pożyczkowych a ochrona konsumenta w Polsce
2022
Sprawozdanie z działalności UOKiK za rok 2021
2022
Biblioteka UOKiK: Jan Siesicki, Ewolucja podejścia do oceny porozumień wertykalnych z uwzględnieniem koncepcji nowelizacji VBER
2022
Biblioteka UOKiK: Anna Nowak, Personalizacja oparta na sztucznej inteligencji a ochrona praw konsumentów Zagadnienia wybrane
2021
Biblioteka UOKiK: Klaudia Koman, Umowy o dostarczanie treści i usług cyfrowych a ochrona konsumentów na rynku wewnętrznym: dyrektywa 2019/770 I perspektywa jej implementacji do prawa polskiego
2021
Biblioteka UOKiK: Anna Czuchryta, Standard dowodowy w prawie konkurencji Unii Europejskiej
2021
Biblioteka UOKiK: Natan Waśniowski, Nowe wyzwania dla konkurencji przedsiębiorstw w unii europejskiej w kontekście chińskich przejęć na rynku wewnętrznym – propozycja europejskiego modelu czempionatu
2021
Biblioteka UOKiK: Tomasz Rygus, Środki algorytmicznej koordynacji zachowań przedsiębiorstw w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej
2021
Biblioteka UOKiK: Katarzyna Wiśniewska, Przechowywanie danych w chmurze w perspektywie dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych
2021
Sprawozdanie z działalności UOKiK za rok 2020
2020
Biblioteka UOKiK: Marta Powolny, Postępowanie antymonopolowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
2020
Sprawozdanie z działalności UOKiK za rok 2019
2019
Biblioteka UOKiK: Jakub Sadurski, Ograniczenia wertykalne nakładane na sprzedaż internetową w systemach dystrybucji selektywnej
2019
Biblioteka UOKiK: Anita Kucharska, Ochrona konsumenta w gospodarce współpracy w prawie Unii Europejskiej
2019
Sprawozdanie z działalności UOKiK za rok 2018
2019
Wyjaśnienia dla przedsiębiorców - Przeszukania UOKiK
2018
Biblioteka UOKiK: Katarzyna Kamińska, Ordoliberalizm i keynesizm - dwie sprzeczne koncepcje w polityce gospodarczej powojennych Niemiec
2018
Biblioteka UOKiK: Mateusz Czerniak, Ochrona konkurencji a własność intelektualna na rynkach nowych technologii
2018
Biblioteka UOKiK: Wojciech Dybka, Konsumenckie prawo do sądu

Informacja Więcej publikacji znajdziesz na stronie archiwum.uokik.gov.pl