Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKiK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Pomoc publiczna > Informacje dodatkowe > Tymczasowe Kryzysowe Ramy Prawne (agresja Rosji wobec Ukrainy)

Tymczasowe Kryzysowe Ramy Prawne (agresja Rosji wobec Ukrainy)

Unijne akty prawne:

Tymczasowe ramy kryzysowe umożliwiają państwom członkowskim przyznawanie ograniczonej kwoty pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym obecnym kryzysem lub powiązanymi z nim sankcjami i środkami odwetowymi, zapewnienie dostępności do wystarczającej płynności wszystkim rodzajom przedsiębiorstw oraz rekompensowanie dodatkowych kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa w związku z wyjątkowo wysokimi cenami gazu i energii elektrycznej. Ponadto Tumczasowe ramy kryzysowe dają możliwość przyspieszenia wprowadzania na rynek energii odnawialnej, magazynowania energii i ciepła odnawialnego w celu realizacji planu REPowerEU oraz obniżenia emisyjności przemysłowych procesów produkcyjnych poprzez elektryfikację lub wykorzystanie wodoru odnawialnego i pewnych rodzajów wodoru elektrolitycznego oraz stosowanie środków efektywności energetycznej. 

Komisja określiła w poszczególnych sekcjach Tymczasowych ram kryzysowych warunki, na podstawie których będzie uznawała zgłaszane jej środki za zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) oraz c) TFUE:

  1. Ograniczone kwoty pomocy (sekcja 2.1.)
  2. Wsparcie płynności w formie gwarancji publicznych (sekcja 2.2.)
  3. Wsparcie płynności w formie subsydiowanych pożyczek (sekcja 2.3.)
  4. Pomoc na dodatkowe koszty związane z wyjątkowo poważnymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej (sekcja 2.4.)
  5. Pomoc na przyspieszenie wprowadzania energii odnawialnej, magazynowania energii oraz ciepła odnawialnego istotne w kontekście REPowerEU (sekcja 2.5.)
  6. Pomoc na obniżenie emisyjności przemysłowych procesów produkcyjnych przez elektryfikację lub wykorzystywanie wodoru odnawialnego lub wodoru elektrolitycznego spełniającego określone warunki oraz na środki w zakresie efektywności energetycznej (sekcja 2.6.)

Tymczasowe kryzysowe ramy mają obowiązywać do 31 grudnia 2022 r. i do tego dnia, co do zasady, możliwe jest przyznawanie pomocy uznanej przez Komisję za zgodną z tymi ramami. Jednakże pomoc z sekcji 2.4. można, po spełnieniu określonych warunków, przyznawać do 31 marca 2023 r., natomiast pomoc z sekcji 2.5. i 2.6. można przyznawać najpóźniej do 30 czerwca 2023 r.

W celu zapewnienia pewności prawa, przed upływem okresu obowiązywania Tymczasowych kryzysowych ram Komisja oceni, czy konieczne jest wydłużenie ich obowiązywania.

Strona internetowa KE poświęcona Tymczasowym kryzysowym ramom prawnym - link.

 
 
 
Polskie programy pomocowe:
 

W przypadku zgłaszania do Prezesa UOKiK projektu programu pomocowego przygotowanego w oparciu o Tymczasowe kryzysowe ramy prawne w celu dokonania notyfikacji Komisji Europejskiej, prosimy o przekazywanie - poza projektem programu i jego ew. załącznikami - wypełnionego formularza notyfikacyjnego.

 
 
Polskie programy pomocowe - decyzje Komisji Europejskiej w sprawach polskich:
 
 
Postępowania trwające przed Komisją Europejską:
 
 

Do góry