UOKiK bierze udział w 22. Dorocznej Konferencji Międzynarodowej Sieci Konkurencji (ICN)
  • Hiszpańska Krajowa Komisja Rynków i Konkurencji (CNMC) jest gospodarzem 22. dorocznej konferencji ICN, która odbywa się w Barcelonie w dniach 18-20 października 2023 r.
  • W konferencji bierze udział delegacja UOKiK z Prezesem Tomaszem Chróstnym na czele oraz przedstawiciele środowiska prawniczego i akademickiego nominowani przez UOKiK.

Sesje konferencji skupiają się na takich tematach jak: kwestie konkurencji a rozwój sztucznej inteligencji, zrównoważony rozwój, konkurencja i prywatność, związek między konkurencją a regulacją rynków cyfrowych, przegląd jurysdykcji lub nowe narzędzia dostępne dla urzędów w celu wykrywania karteli i innych naruszeń. Zostały poruszone również tematy ustalania priorytetów i skutecznego egzekwowania prawa konkurencji.

W wydarzeniu uczestniczy w tym roku rekordowa liczba jurysdykcji, ogółem ponad 400 uczestników z prawie 100 różnych krajów.

ICN jest najważniejszą siecią organów ochrony konkurencji na świecie. Obecna konferencja pozwala na przedyskutowanie najistotniejszych tematów dotyczących wyzwań związanych z ochroną konkurencji i ścisłą współpracę. Umożliwia również wymianę doświadczeń i promocji sieci, a także zaprezentowanie najnowszych inicjatyw grup roboczych ICN.