Wizyta studyjna przedstawicieli Armenii na temat najlepszych praktyk UE w zakresie ochrony praw konsumentów
  • W dniach 19-20 października 2023 r. odbyła się w UOKiK wizyta studyjna 4 przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki Armenii.
  • Zorganizowano ją we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR) w ramach unijnego projektu Taiex.
  • Tematem była wymiana najlepszych praktyk UE w zakresie ochrony praw konsumentów.

Ministerstwo Gospodarki Armenii jest odpowiedzialne za opracowywanie polityki ochrony konsumentów oraz tworzenie ram prawnych w tym zakresie. Aktualnie stoi przed wyzwaniem przygotowania nowelizacji ustawy „O ochronie praw konsumentów” zgodnie z założeniami umową partnerską z Unią Europejską (CEPA - Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement). Spotkanie z ekspertami UOKiK miało na celu zapoznanie się z rozwiązaniami instytucjonalnymi oraz prawnymi przyjętymi w Polsce. Podczas dwudniowej wizyty przedstawiono kompetencje Urzędu i pozostałych instytucji tworzących system ochrony konsumentów oraz zasady współpracy między nimi (m.in. pozarządowych organizacji konsumenckich, rzeczników konsumentów, regulatorów). Omówiono najważniejsze zmiany legislacyjne w zakresie ochrony konsumentów, w tym regulacje dotyczące handlu elektronicznego. Przedstawiciele Armenii byli również zainteresowani funkcjonowaniem systemu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz zarządzania skargami konsumenckimi.

Wizyta studyjna ekspertów Ministerstwa Gospodarki to kolejna inicjatywa w ramach współpracy UOKiK z instytucjami administracji Armenii w zakresie ochrony konsumentów. W 2022 r. Urząd podpisał porozumienie z armeńską Komisją Ochrony Konkurencji (CPC), do której zadań należy również praktyczne wdrażanie ochrony konsumentów. Na rzecz tej instytucji UOKiK zrealizował dwa projekty Polskiej Pomocy w 2021 r. i 2022 r.